Artikel

Een uitgebreide handleiding over het belang van Design Thinking

Download pagina als PDF

Denken als een ontwerper kan de manier vernieuwen waarop bedrijven hun productaanbod, processen, diensten en strategie creëren en ontwikkelen. Het geeft amateurs die geen gebruik kunnen maken van creatieve hulpmiddelen toegang om een breed scala van uitdagingen aan te pakken. Het combineert wat in de ogen van een mens de voorkeur verdient met alles wat economisch haalbaar en technologisch uitvoerbaar is. Deze op de mens gerichte benadering van modernisering staat bekend als "Design Thinking".

Buitenaardig is een in Nederland gevestigd digitaal bureau dat zich absoluut richt op het leveren van unieke oplossingen aan bijzondere mensen en bedrijven. Het is onze taak om bedrijven te helpen bij het realiseren van al hun bedrijfsdoelstellingen door het geweldige concept van DesignThinking te implementeren. Met onze uitstekende klantgerichte aanpak en briljante expertise zijn u en uw bedrijf verzekerd van waardevolle resultaten.

De werkprocessen van Design Thinking zijn onmiddellijk overgenomen door 's werelds meest vooraanstaande merknamen. Ze worden ook opgenomen in de curricula van de meest vooraanstaande universiteiten en scholen wereldwijd. Al deze informatie is echter irrelevant als je geen flauw benul hebt van Design Thinking. Dus, wat is Design Thinking en wat maakt het zo populair? Lees onze Design Thinking blog om alles te leren over Design Thinking.

Wat is Design Thinking?

Een moderne wereld vraagt om moderne manieren van werken, en Design Thinking is de nieuwe en verbeterde creatieve probleemoplossingsmethode. Design Thinking gebruikt zijn mensgerichte essentie in het stimuleren van bedrijven om zich te richten op de gebruikers waarvoor ze creëren. Het primaire idee is om na te denken over het eerste en belangrijkste aandachtsgebied, "Wat is de menselijke behoefte erachter, en hoe kunnen zij er baat bij hebben".

Het herhalende proces van Design Thinking stelt u in staat om gebruikers te begrijpen, aannames te testen en problemen te herdefiniëren om alternatieve oplossingen en strategieën te vinden die op dat moment ogenschijnlijk niet zichtbaar zijn op het aanvankelijke begrijpelijke niveau. Het geavanceerde probleemoplossingsproces is ingebed in een cluster van vaardigheden. Design Thinking is de ultieme oplossingsgerichte tactiek om al uw problemen op te lossen. Het is een unieke manier van werken en denken, evenals een scala aan praktische technieken.

Wat het nog opmerkelijker maakt, zijn de ontwerpwerkprocessen. De processen helpen ons methodisch alle mensgerichte methodes te extraheren, te leren, te onderwijzen en toe te passen. Ze lossen vervolgens innovatief en creatief problemen op in onze ontwerpen, organisaties, landen en elk aspect van ons leven.

De meest gerenommeerde wereldwijde merken zoals Google, Apple, General Electric en Samsung hebben de voorbeeldige aanpak van Design Thinking snel geïmplementeerd. Enkele van de meest gerenommeerde universiteiten en scholen zoals Harvard, Stanford, MIT, etc. zijn ook begonnen met het aanleren van de Design Thinking principes.

Design Thinking heeft een scherpe en diepgaande interesse in het formuleren van een begrip van mensen voor wie je productaanbod, diensten en ideeën ontwerpt. Het is een uitstekende manier voor u om te observeren en u in te leven in de beoogde gebruikers. Met andere woorden, Design Thinking helpt u bij de stapsgewijze procedure om de problemen, aannames en implicaties in vraag te stellen.

Deze aanpak is constructief voor het oplossen van nieuwe en slecht gedefinieerde problemen en maakt daarbij gebruik van verschillende technieken, zoals:

 • Het formuleren van een horde ideeën tijdens brainstormsessies.
 • Inzicht in de betreffende menselijke behoeften.
 • Het opnieuw inlijsten van problemen op mensgerichte wijze.
 • Het implementeren van een praktische aanpak in de prototype- en testfase.

Het omvat ook lopende experimenten zoals beoordelingen, schetsen, prototypen en het testen van verschillende ideeën en concepten.

De opkomst van het design denken

Hoewel de aanpak van Design Thinking al tientallen jaren bestaat, kreeg het duidelijk zijn greep buiten de ontwerpgemeenschap sinds Tim Brown's (President en CEO van IDEO Design Company) Harvard Business Review artikel getiteld "Design Thinking" werd gepubliceerd in 2008. Sindsdien wordt design thinking toegepast bij het creëren en ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en ideeën. Het wordt ook beschouwd als een van de meest gezochte technieken om een verscheidenheid aan problemen op te lossen, van het bouwen van een business model voor zonnepanelen in Afrika tot het beheren van Airbnb's activiteiten.

Waarom het belangrijk is

Hoe gemakkelijk het ook is om met ideeën te komen, het meest uitdagende deel is het ontwikkelen van een idee dat daadwerkelijk kan werken. Het bedenken van de meest geschikte set ideeën vergt tijd en moeite. MetDesign Thinking, vanaf het allereerste begin en het wegwerken van wat je veronderstelt te weten, kun je een ruimte van eindeloze mogelijkheden creëren.

Hoe het werkt

Op hogere niveaus omvat het proces van Design Thinking een paar eenvoudige stappen.

 1. Probeer het probleem en de oorzaken ervan te begrijpen.
 2. Verken een breed scala van alle waarschijnlijke oplossingen.
 3. Herhaal het uitgebreid via prototyping en experimenten.
 4. Gebruik het via traditionele inzetmechanismen.

Deze stappen worden meestal geassocieerd met vaardigheden die u in staat stellen om uw creativiteit te gebruiken om echte problemen op te lossen. Deze vaardigheden zijn gemakkelijk te leren, maar vereisen net als alle andere dingen een inspanning. Het is bijvoorbeeld cruciaal om je individuele vooroordelen opzij te zetten terwijl je probeert een bepaald probleem te begrijpen, maar dat is ongelooflijk uitdagend. De sleutel tot het formuleren van haalbare oplossingen is om vooraf creatief te brainstormen.

Het is ook van vitaal belang om betrokken te zijn bij het modelleren, analyseren, prototyperen, experimenteren en het leren van continue herhalingen gedurende het proces. Deze vaardigheden kunnen pas worden toegepast bij het oplossen van industriegerelateerde en dagelijkse problemen nadat u de kernvaardigheden van hetDesignThinking Processonder de knie heeft.

De zoetste plek van innovatie

Zoals hierboven vermeld, is het concept van design thinking van toepassing op het combineren van de
dingendie wenselijk zijnvanuit menselijk perspectief met economischhaalbareen
technologischlevensvatbaredingen.
Het proces kan pas beginnen als de juiste set vragen en de juiste koers voor actie is bepaald. Tussen de aspecten haalbaarheid, wenselijkheid en uitvoerbaarheid ligt een klein kruispunt, dat wordt aangeduid met het grijze gearceerdegebied in de figuur.

Dit kruispunt is waar Design Thinking leeft en leidt je uiteindelijk naar de mooiste plek van de innovatie. Bovendien is het de meest waardevolle ontwerpmethode voor organisaties.

Design Thinking en de toepassingen ervan

De strategieën en technieken van Design Thinking zijn voor iedereen en zijn toepasbaar op alle bedrijfsniveaus. Design Thinking is niet geheel het eigendom van ingenieurs en ontwerpers. Alleen al omdat het 'Design Thinking' wordt genoemd, zijn de toepassingen ervan niet alleen beperkt tot het gebied van het ontwerpen.

Integendeel, het wordt op dit moment beoefend door enkele van de grootste visionairs in de muziek, kunst, literatuur, zakenwereld en wetenschap. In welke industrie je ook werkt of welke rol je ook speelt, Design thinking is zowat overal toepasbaar. Of je nu werkt in het onderwijs, de overheid, het bedrijfsleven of de non-profit sector, design thinking stelt je in staat baanbrekende oplossingen te formuleren op basis van de behoeften van je klanten.

Het geldt ook voor allerlei freelancers, sociale en creatieve werkers, en voorgangers die op zoek zijn naar het concept van Design Thinking op elk organisatieniveau, product of dienst om nieuwere en betere alternatieven voor de maatschappij en het bedrijfsleven te sturen.

Hoe Design Thinking uw bedrijf of team helpt

 • Het stelt u in staat om de hangende behoeften van de gebruikers waarvoor u uw producten en diensten maakt, beter te begrijpen. Dit omvat gebruikers zoals studenten, klanten, klanten, enz.
 • Het helpt bij het genereren van baanbrekende oplossingen in plaats van alleen maar incrementele oplossingen.
 • Het verlicht de risico's die gepaard gaan met de introductie van nieuwe ideeën, productaanbod en diensten.
 •  Het stelt u in staat om sneller te leren en te herhalen.

De ontwerpfasen van het denken

Om u te helpen begrijpen hoe de Design Thinking Approach werkt, werpen we een licht op het 5-fasenmodel van Design Thinking dat het Hasso-Plattner Institute of Design op Stanford heeft voorgesteld. Deze 5-fasen zijn geïntroduceerd door de toonaangevende universiteit in het onderwijzen van de principes van Design Thinking en vormen een zekere manier om problemen op te lossen. De 5 fasen van Design Thinking zijn:

 1. Empathize - Doe onderzoek naar de behoeften van uw gebruikers.
 2. Definitie van het probleem - Geef de problemen en behoeften van uw gebruikers aan.
 3. Ideeën - Daag vermoedens uit en formuleer ideeën.
 4. Prototype - Start met het creëren van oplossingen.
 5. Test - Test uw oplossingen.

Inzicht in deze 5 kritische stadia zal iedereen voor onbepaalde tijd in staat stellen om ontwerp-denkmethoden toe te passen bij het oplossen van gecompliceerde problemen die zich om ons heen voordoen in onze bedrijven, landen en de hele planeet.

1. 1. Inleven in

In het beginstadium van de Design Thinking aanpak is het essentieel om het probleem dat je probeert op te lossen met empathie te begrijpen. Dit omvat het raadplegen van professionals om een diepgaand inzicht te krijgen in de aandachtsgebieden. Het observeren, inleven en communiceren met mensen kan u helpen om hun motivaties en ervaringen beter te begrijpen.

Het laat je ook toe je onder te dompelen in een realistische omgeving om je heen en een diepgaand inzicht te krijgen in alle problemen. Empathie speelt een belangrijke rol in een mensgericht ontwerpproces als Design Thinking. Op deze manier kunnen designdenkers meer inzicht krijgen in de behoeften van de gebruiker in plaats van zelf wereldse aannames te maken. Op basis van tijdsbeperkingen wordt in de eerste fase een aanzienlijke hoeveelheid data verzameld. Deze informatie wordt in de volgende stap gebruikt om een gedetailleerd inzicht te krijgen in uw gebruikers, hun behoeften en de onderliggende problemen van een specifiek product.

2. 2. Definieer

De tweede fase gaat over het definiëren van het probleem. In deze stap moet u alle stukjes informatie die u in de voormalige Empathisatiefase hebt verzameld, verzamelen en samenvoegen. Hier onderzoekt u de observaties en combineert u ze op een ordelijke manier om de belangrijkste problemen te definiëren die uw team vanaf nu heeft erkend.

Merk op dat je de kwesties moet bepalen in een mensgerichte stijl. De juiste manier om de definitie van het probleem te citeren zou zijn om het te veralgemenen in plaats van het af te schilderen als een persoonlijke wens of behoefte van de organisatie.

De "Definieer het probleem" fase zal de ontwerpers in uw bedrijf helpen om een aantal geweldige ideeën op te doen bij het vaststellen van functies, functies en andere essentiële elementen. Deze zullen hen helpen bij het oplossen van problemen, of op zijn minst de gebruikers in staat stellen om moeiteloos zelfstandig problemen op te lossen. De Define fase bereidt u voor op de overgang naar de 3e fase, d.w.z. Ideeën. Hier kunt u zich vragen stellen over zaken die u uiteindelijk zullen helpen bij het zoeken naar ideeën voor oplossingen.

3. 3. Ideeën

In de 3e fase van de Design Thinking Methodology is uw team van ontwerpers bereid om ideeën te genereren. Op dit punt bent u bekend met uw gebruikers, begrijpt u hun behoeften, hebt u uw observaties onderzocht en gecombineerd en hebt u een mensgerichte probleemstelling afgeleid.

Met een solide achtergrond als deze kunnen u en uw team innovatief gaan denken in het identificeren van nieuwe oplossingen voor de probleemstelling die u eerder heeft gedefinieerd. Dit is de stap waarin u op zoek gaat naar alternatieve manieren om het genoemde probleem te begrijpen en te observeren.

Er zijn tientallen ideevormende methoden die voor dit proces kunnen worden gebruikt. Sommige van deze ideevormen bieden sessies aan die gebruikt worden om de probleemruimte uit te breiden en het vrije denken te inspireren.

Hoe meer probleemoplossingen en ideeën u aan het begin van deze fase kunt afleiden, hoe groter de kans dat u de probleemstelling oplost. Aan het einde van de Ideeënfase moet u verschillende andere ideatietechnieken kiezen om u te helpen bij het onderzoeken en experimenteren met uw ideeën. Op deze manier kunt u de beste methode vinden om een probleem op te lossen of de deelnemers aan te bieden die nodig zijn om het te omzeilen.

4. 4. Prototype

Uw ontwerpteam zal nu een gespecificeerd aantal goedkope en verkleinde versies van het productaanbod of specifieke kenmerken die het product definiëren, vervaardigen. Dit stelt hen in staat om de probleemoplossingen te onderzoeken die in de derde fase zijn gecreëerd.

U kunt het producttype delen en testen op iedereen, zoals uw eigen team, op andere afdelingen of op een kleine bijeenkomst van mensen buiten uw ontwerpteam. Een prototype is een experimentele sport, dus het primaire doel is om de beste en meest haalbare oplossingen te vinden voor alle geïdentificeerde problemen.

De oplossingen worden toegepast binnen deze prototypes en worden één voor één onderzocht. Deze oplossingen worden ofwel aanvaard, afgekeurd, of verbeterd en opnieuw onderzocht op basis van de algemene ervaring van de gebruikers.

Aan het einde van de prototype-fase heeft uw ontwerpteam een beter beeld van de beperkingen van het product en de bestaande problemen. Het geeft u ook een duidelijk beeld van de gedachten en gevoelens van uw gebruikers over uw prototype en hoe zij zich zullen gedragen en zullen interageren met het uiteindelijke product.

5. 5. Test

In de laatste en laatste fase zullen evaluatoren en ontwerpers het hele product rigoureus testen door de beste oplossingen van de vorige fase te implementeren. Aangezien Design Thinking een repeterend proces is, zullen de resultaten van de testfase vaak gebruikt worden om bijkomende problemen te herdefiniëren en het begrip van de gebruikers, de gebruiksvoorwaarden, hoe mensen zich voelen, gedragen, denken en zich inleven, op de hoogte te brengen.

Hoewel het testen de laatste fase van dit 5-fasen model is, zal het vaak rigoureuze tests ondergaan. Zelfs tijdens deze fase zal het ontwerpteam verfijningen en wijzigingen aanbrengen om de irrelevante probleemoplossingen uit te sluiten en een diepgaand begrip van het product en zijn eindgebruikers af te leiden.

Design Thinking: Een niet-lineair en Iteratief

Verwerk

Dit was slechts een schets van een relatief eenvoudig en lineair proces van Design Thinking waarbij de ene sport de andere opvolgt met een logische aanname bij het testen van de gebruiker. In tegenstelling hiermee wordt het proces praktisch flexibeler uitgevoerd, op een niet-lineaire manier. Zo kunnen verschillende groepen in een ontwerpteam meer dan één fase tegelijk uitvoeren.

Soms verzamelen de ontwerpers tijdens het hele project informatie en maken ze prototypes om hun ideeën te laten ontstaan en zich de oplossingen voor te stellen. De resultaten van de testfase kunnen ook inzicht geven in de gebruikers van het product, wat kan leiden tot een andere brainstormsessie (Ideeën) of het maken van nieuwe prototypes (Prototype).

Het punt is dat Design Thinking niet-lineair van aard is; vandaar dat het essentieel is om op te merken dat deze 5 stappen niet altijd in een volgorde hoeven te staan. Ze komen typisch in corresponderende vorm voor, worden herhaald in iteraties, en hoeven schijnbaar geen bepaalde volgorde te volgen.

Het beste aan dit 5-fasen Design Thinking paradigma is dat het de vijf fasen onderzoekt en reguleert die je normaal gesproken in elk ontwerpproject kunt verwachten. Het is ook van toepassing op elk nieuw project dat een probleemoplossing vereist. Elk project brengt activiteiten met zich mee die expliciet gericht zijn op de producten die in ontwikkeling zijn. Toch blijft het centrale concept achter elke sport hetzelfde.

De flexibiliteit van het ontwerp denken

Design Thinking moet niet worden gezien als een vaste en gefixeerde tactiek om te ontwerpen. Het is essentieel te weten dat deze fasen de flexibiliteit hebben om vele malen omgeschakeld of herhaald te worden om de meest verhelderende en bruikbare inzichten voor uw ontwerpproject te verkrijgen en de meest haalbare oplossingen te identificeren. Een van de belangrijkste voordelen van dit model is hoe inzichten uit de latere fasen kunnen dienen als feedback voor eerdere fasen.

De informatie wordt voortdurend gebruikt om het gestelde probleem en de oplossingen te begrijpen en de kwestie(s) te herformuleren. Dit vormt een lus en stelt ontwerpers in staat nieuwe inzichten te verwerven, nieuwe manieren te creëren om naar het product te kijken, de potentiële gebruiksmogelijkheden te identificeren en een dieper inzicht te krijgen in de problemen van de gebruikers.

Customer Journey en Customer Discovery

Het merendeel van de meest gerenommeerde Design Thinking discovery-proces methoden vertellen over het classificeren van het werk dat gedaan moet worden. Deze gewijzigde methoden uit de onderwijsvelden van de sociologie en etnografie richten zich op het onderzoeken van wat zorgt voor een significante "CustomerJourney", wat een andere expertise van ons is. Het proces van deze verkenning omvat drie belangrijke clusters van activiteiten.

1. 2. Onderdompeling

Van oudsher is klantonderzoek nog steeds een enigszins neutrale praktijk. Bekwame experts die een set van bestaande theorieën over klantenvoorkeuren, enquêtes, feedback van focusgroepen en gegevens over het huidige consumentengedrag hebben, kunnen waarschijnlijk interpretaties over hun behoeften opstellen. Het punt is dat het verzamelen van gegevens uit verschillende middelen kan leiden tot betere conclusies.

Het enige probleem is dat de gegevens hen alleen weerspiegelen en ondersteunen in de behoeften die al zijn geuit. Het stelt hen in staat gegevens te bekijken door de lens van hun eigen vooringenomenheid, in plaats van de behoeften van de klant te onderkennen die de klanten nog niet hebben geuit. Design thinking probeert een onderscheidende aanpak te implementeren. Het probeert de verborgen behoeften van de klant te vinden door visionairs de ervaringen van de klant te laten beleven.

2. 2. Zintuiglijke waarneming

Door u onder te dompelen in de ervaringen van de klant krijgt u juist het ruwe materiaal voor diepgaandere inzichten. Integendeel, het vinden van een gelijkaardig patroon en het zinvol maken van de horde kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die je hebt verzameld, is ongelooflijk vermoeiend en uitdagend. De aanvankelijke gretigheid over de resultaten van etnografische en sociale tools neigt af te nemen naarmate niet-ontwerpers verblind raken door de enorme hoeveelheid gegevens en de chaos van het zoeken naar meer inzichten.

Dit is het deel waar de Design Thinking structuur op zijn plaats begint te vallen. Lees meer over onze expertise in Kwalitatief en Kwantitatief Onderzoek. Een zeer effectieve methode om de massale kennis die via onderdompeling wordt geproduceerd te begrijpen is een Design Thinking-praktijk die bekend staat als "Gallery Walk".

Hier kiest het belangrijkste innovatieontwerpteam de meest essentiële informatie die tijdens de ontdekkingsperiode is verzameld en noteert deze op enorme affiches. Deze posters tonen mensen die geïnterviewd zijn, samen met hun foto's en citaten die hun standpunten innemen. De hoofdrolspelers worden uitgenodigd om een rondleiding te krijgen in de ruimte waar deze posters zijn opgehangen.

Deze belanghebbenden worden geacht aantekeningen te maken van de informatie die zij van belang achten voor nieuwe ontwerpen. Dit vormt een gedeelde databank en bevordert hun vermogen om tot wederzijdse inzichten te komen, op elkaar in te spelen en elkaars unieke perspectieven uit te dagen.

3. 3. Uitlijning

De laatste fase in het klantontdekkingsproces volgt op een opeenvolging van seminargesprekken en workshops die u vragen stellen rond de lijnen van welk werk het ontwerpteam het beste kan doen. In plaats van de beperkingen die de status-quo oplegt, helpt de nadruk op mogelijkheden diverse groepen bij het voeren van meer creatieve en gezamenlijke discussies over de ontwerpstandaarden of de belangrijkste kenmerken die de uiteindelijke innovatie zou moeten bevatten. Het starten van een onderzoek versterkt de ontevredenheid over de status-quo. Dit vergemakkelijkt het proces voor teams om tot onderlinge overeenstemming te komen gedurende het gehele innovatieproces.

Inpakken

Tot slot willen we graag concluderen dat Design Thinking een ongelooflijk flexibel, niet-lineair iteratief proces is dat gericht is op het creëren van oplossingen die kunnen helpen bij het oplossen van de alledaagse problemen en problemen waar u mee te maken heeft. Het label van Design Thinking is verre van een mythe. Het is een definitie van het toepassen van beproefde processen op nieuwe en onvervulde kansen en uitdagingen, gebruikt door gebruikers uit de design- en niet-designkwalificaties.


Ontvang uw gratis digitale innovatiesessie met Buitenaardig

Claim uw digitale innovatiesessie met Buitenaardig ten koste van, nou ja, niets! Tijdens uw gratis (virtueel) overleg voeren onze experts een uitgebreid gesprek met u over de volgende onderwerpen:

 • Uw innovatiedoelstellingen.
 • De strategieën die we gebruiken om onze klanten te helpen bij de groei of aanpassing van hun bedrijf.
 • De inzichten en vragen die u nodig heeft om een significante impact op uw organisatie te genereren.
 • Hoe Buitenaardig's methodologie (dezelfde procedure die we gebruiken voor LEGO, ADIDAS, FD, en ANWB) op de best mogelijke manier kan worden toegepast op uw eigen bedrijf.
 •  De technische, culturele en praktische overwegingen die u kunnen belemmeren bij het ervaren van zakelijke groei.

Verwante berichten

Plan vandaag nog uw gratis Digitale Innovatiesessie

Tijdens uw gratis telefonische consultatie bespreekt een van onze experts de strategie, de innovatiedoelstellingen en legt hij onze methodologie uit.

Nu plannen →