Expertise

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Bij het ontwerpen van digitale producten moet u eerst uw onderzoek doen. Zo bent u er zeker van dat uw product wordt afgestemd op de behoeften en wensen van uw doelgroep. Hoe beter de gegevens die uw onderzoek oplevert, hoe groter de kans dat u de inkomsten verhoogt. Twee soorten onderzoek moeten samen worden gebruikt: kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek.

Download pagina als pdf
Wat u moet weten over Kwalitatief en Kwantitatief Onderzoek

Door kwalitatieve (1-op-1 interviews) uit te voeren, kunt u de behoeften en taken van mensen ontdekken. U kunt begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Door dit op een kwantitatief niveau te valideren, kunt u dat over een groter aantal gebruikers valideren.

Waarom u zich zorgen moet maken over Kwalitatief en Kwantitatief Onderzoek

Big Data = Wat, niet Waarom

Big Data laat u veel resultaten zien. Uitkomsten. De onderkant. Maar het helpt u niet te begrijpen waarom de dingen zijn waarom ze zijn.

Leer uw stakeholders kennen

Kwalitatieve interviews helpen u om uw stakeholders beter te begrijpen door hen in staat te stellen meer informatie met u te delen.

Valideer op grotere schaal

Met 5 één-op-één interviews behaalt u 82% dekking, u kunt dit valideren door grootschaliger onderzoek.

Bespreek Kwalitatief en Kwantitatief Onderzoek

Wat is Kwalitatief Onderzoek?

Kwalitatief onderzoek is wanneer je gedrag beoordeelt op basis van je waarnemingen. Je krijgt inzicht in de overtuigingen en praktijken van de mensen in de praktijk.

Er worden verschillende methoden gebruikt om gegevens te verzamelen met behulp van kwalitatief onderzoek. Enkele van de meest voorkomende zijn het gebruik van enquêtes, een-op-een of groep, interviews met belanghebbenden of eindgebruikers, veldstudies en bruikbaarheidstests. Dit soort onderzoek helpt uw organisatie om de overtuigingen, houdingen en motivaties van uw doelgroep te begrijpen.

Dit zijn aspecten die niet kwantificeerbaar zijn, maar wel essentieel om te weten. U leert over pijnpunten en uitdagingen die uw klanten waarschijnlijk zullen hebben en helpt u deze aan te pakken voordat uw product wordt uitgerold.

Wat is kwantitatief onderzoek?

Kwantitatief onderzoek wordt gebruikt wanneer u potentiële problemen wilt kwantificeren. De gegevens zullen ofwel numeriek zijn, ofwel kunnen worden omgezet in iets dat kwantitatief bruikbaar is. Dit type onderzoek kan helpen bij het valideren van kwalitatief onderzoek.

Een voorbeeld hiervan is de informatie die voortkomt uit gebruikersonderzoeken. Een enquête kan een schat aan numerieke gegevens opleveren die later zullen worden gebruikt om statistieken op te stellen en te helpen bij het identificeren van problemen of behoeften van gebruikers. Dit onderzoek richt zich op het testen van een of andere theorie of verschijningsvorm van de houding van de doelklanten ten opzichte van een bepaald onderzoeksdoel.

Inpakken

Wanneer u gebruik maakt van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek, zorgt u ervoor dat uw digitale producten zo succesvol mogelijk worden ontworpen. Het is een kwantitatief onderzoek dat de bevindingen van ons kwalitatief onderzoek valideert en bevestigt. Beide soorten onderzoek zijn complementair aan elkaar, maar leveren toch verschillende soorten gegevens op. Sommige gegevens die beide methoden gebruiken zijn nutteloos, maar andere zijn ongelooflijk nuttig. Zoals William Bruce Cameron ooit zei: "Niet alles wat kan worden geteld, en niet alles wat telt, kan worden geteld". Als je beide toepast, krijg je een duidelijk beeld van wat je klanten nodig hebben en willen.

Plan vandaag nog uw gratis Digitale Innovatiesessie

Tijdens uw gratis telefonische consultatie bespreekt een van onze experts de strategie, de innovatiedoelstellingen en legt hij onze methodologie uit.

Nu plannen →